Waarom er ALTIJD thuiszitters blijven bestaan.

Thuiszitters zijn “Leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten.”

pippi-langstrumpf-3851200

Begin 2014 waren er volgens het SWV Kop van Noord-Holland er 25 thuiszitters in de regio, echter dit waren allemaal chronisch zieken. Dit getal zou dan ook, ondanks invoering van passend onderwijs, gelijk blijven.

Passend onderwijs heeft als mededoel om geen thuiszitters meer te hebben, door elke leerling een passend aanbod te geven.

In maart heeft SWV Kop van Noord-Holland een inventarisatie gedaan bij scholen en gemeentes hoeveel thuiszitters er nu eigenlijk zijn. Er zijn in dit SWV 44 thuiszitters! Ongeveer 15 zijn chronisch zieke kinderen en 2 kinderen zijn verhuisd, echter weet men niet waar naar toe, dus staan deze kinderen nog op hun oude scholen ingeschreven.

Dan blijven er nog 27 kinderen over.

Het SWV denkt dat het getal nu groter is, doordat men nu heeft doorgevraagd bij ocwscholen en gemeentes. Het SWV heeft nooit inzicht gehad op het aantal thuiszitters, zoals te lezen is in een rapportage van Ministerie van OCW die in november 2014 een gesprek heeft gehad met het SWV KvNH.

Op de vraag van een OPR lid, wat voor beleid dat het SWV heeft om deze kinderen aan passend onderwijs te helpen, bleef het aan de kant van het SWV stil. Er is daarvoor namelijk geen beleid! In sommige gevallen was er volgens het SWV wel een oplossing, echter de ouders wilden dan niet.

Nu komt er ook gelijk weer een quote van Dhr de Voogd in me op die hij in de uitzending van Zembla, 22 april, heeft gezegd : “Dan verschillen wij van mening.” Verder dan dit komt men vaak niet en wordt er dan ook niet naar een oplossing gezocht, terwijl de ouders vaak rapportages en over feiten beschikken, beschikt het SWV over niets. Ook indien men alle scholen naast elkaar legt met de mogelijkheden van elke school, dan zijn er vaak gaten die niet worden opgevuld. Hierdoor zijn er juist thuiszitters!

zembla-2_cropped-54-625-264-88-23-png

Men heeft er ook niets begroot om voor deze kinderen een oplossing te zoeken. Doordat men nu precies weet wie een thuiszitter is, kan het SWV gericht naar een oplossing zoeken. Op 11 juni houdt Ouderkracht voor ‘t kind een regio bijeenkomst in Heerhugowaard. Inmiddels zijn er al veel aanmeldingen, hetgeen laat zien, dat het SWV zekers voor al deze gevallen geen oplossing heeft of ook niet zoekt.

Uiteraard zijn er ook hele goede SWV‘s die goed aan de weg timmeren. Dit zijn SWV’s die het kind centraal zetten en actief, samen met scholen en ouders, oplossingen en mogelijkheden zoeken.

Hier vind men de namen van het bestuur van SWV Kop van Noord Holland http://vo.swvkopvannoordholland.nl/ouders/contactpersonen

Screen Shot 2015-05-28 at 06.58.32

 

Laten we hopen dat ALLE besturen van ALLE SWV’s de kinderen centraal zetten en hierdoor voor de thuiszitters actief opzoek gaan naar mogelijkheden voor passen onderwijs. Het is mogelijk indien de SWV- en schoolbesturen ook willen.

 

Leave a Reply